vertalerscollectief

De literaire vertaler speelt een cruciale rol in de ontmoeting tussen verschillende literaturen. Passa Porta schat het werk van vertalers naar waarde en nam het initiatief om een vertalerscollectief op te richten. Het vertaalproces, de creatie en het vertaalplezier staan centraal. Sinds 2012 ligt het accent op vertalingen van Belgische dichters (NL-FR en vice versa).

De huidige leden van het collectief zijn: Katelijne De Vuyst (die vooral proza en poëzie vertaalt uit het Frans en het Engels, tevens medewerkster aan de Poëziekrant), Pierre Geron (docent aan de Universiteit van Luik, die uit het Nederlands vertaalt), Danielle Losman (die vooral poëzie uit het Nederlands vertaalt) en coördinator Bart Vonck (dichter en vertaler uit het Spaans, Frans en Portugees van vooral poëzie). Isabel Hessel vervoegt het collectief voor vertalingen in het Duits.

In 2014 en 2015 werkte het Vertalerscollectief nauw samen met Dichter des Vaderlands Charles Ducal, wiens gedichten worden vertaald in het Frans en het Duits. In 2016 en 2017 werkt het collectief samen met zijn opvolgster, Laurence Vielle, voor vertalingen in het Nederlands en het Duits.


Poëzievertalingen 

Franstalige dichters:

  • Serge Delaive

  • Serge Meurant

  • Frédéric Saenen (wordt verwacht)

  • Elke De Rycke (wordt verwacht)

  • Véronique Bergen (wordt verwacht)


Nederlandstalige dichters:Boekpublicatie