17.11.2015 - david vann

Deelnemers aan de Read & Meet met David Vann worden geacht het boek Legende van een zelfmoord te hebben gelezen. We voorzien een thematisch dossier over het boek met enkele vragen, deze worden gebruikt als leidraad bij het gesprek met de auteur. Onderaan vindt u ook links naar interviews en journalistieke portretten.


Inhoud

 • 'Ichtyologie' is de wetenschap die zich bezighoudt met de studie naar vissen. Wat is het belang van vissen in dit verhaal? Hoe moeten we ze zien? Waarom wordt het verhaal van de vader niet direct verteld?
 • 'Het hogere blauw' heeft dezelfde structuur als 'Ichtyologie', maar is geschreven in de stijl van een fabel. Het dient als de epiloog van het boek. het verhaal is gesitueerd in Fairbanks, de plaats waar de vader van de auteur zelfmoord pleegde. Waarom verbergt de jongen zich in een kast?
 • De enorme ommekeer middenin in de novelle ‘Sukkwan Island’ was een grote verrassing voor David Vann zelf. Hij had geen idee dat dit zou gebeuren totdat hij halverwege die zin was. Wat is het belang van die gebeurtenis? 
 • In een interview met Cutting Edge zei David Vann “Al mijn boeken ontstaan vanuit het landschap. Ik focus op de beschrijving van een omgeving en dat genereert iedere pagina. (…)Schrijven vanuit een idee werkt heel beperkend en kan je verhaal zelfs schaden. Voor mij is het beter om onbewust te schrijven, me op het landschap te richten, en dat landschap wordt dan een soort Rorschach test.”
 • Welke rol speelt de natuur in ‘Sukkwan Island’?
 • Vann’s vader pleegde zelfmoord in 1980. Hij was ontrouw geweest, en met zijn ex-vrouw nog aan de telefoon, schoot hij zich door zijn hoofd. ‘Legende van een zelfmoord’ vertelt echter een ander verhaal. Waarom schrijft de auteur niet over de daadwerkelijke gebeurtenis?
 • Is fictie een methode om de onwerkelijkheid van iemands zelfmoord te kunnen begrijpen? Kan het lezen van ‘Legende van een zelfmoord’ helpen bij het krijgen van inzicht in een dergelijke daad?


Vorm

 • David Vann zelf noemt Legende van een zelfmoord geen roman maar een novelle omsloten door korte verhalen, maar recensenten zien dat vaak anders. Hoe heeft u het boek gelezen als een roman of eerder als een verhalenbundel? Behoren de verhalen samen gelezen te worden om extra betekenis te krijgen?
 • De structuur in Een legende over goede mannen is die van een reeks portretten, losjes gebaseerd op Geoffrey Chaucers klassieke verhaal Legend of Good Women en op de traditionele beschrijvingen van de levens van heiligen (en het woord 'legende' in de titel van het boek heeft óók die betekenis: een reeks portretten). Waarom is het belangrijk om over al deze mannen te lezen? 
 • Uit de lezing die David Vann schreef voor Passa Porta blijkt dat hij zich nadrukkelijk in de traditie van het neo-classisme plaatst. Waaruit blijkt dit bij Legende van een zelfmoord?


Stijl

 • Waarom verandert de stijl van verhaal tot verhaal?


Interviews en journalistieke portretten

 • Bij de Read & Meet gaan we echt in gesprek met de auteur over het boek. Alle deelnemers mogen vragen stellen. Uit dit interview mag blijken dat David geen vraag uit de weg gaat: “Ask him anything, and he will answer with all the bluntness of an axe.”
 • David Vann neemt geen blad voor de mond in The White Review: "No, I don’t write for anyone. Fundamentally, I don’t give a shit. It’s because I’ve written all these stories about my family, which were disturbing for my family and they did care. The only way I could keep writing was without caring about what they thought.”