petra (2011)


Van 1 tot 3 december 2011 organiseerde Passa Porta het eerste colloquium van PETRA, het Europees platform voor de literaire vertaling. Op vrijdag 2 december 2011 brachten Alberto Manguel, Michael Cunningham en Dubravka Ugresic in Flagey een hommage aan de literaire vertaler tijdens de grote publieksavond Grand Hotel Europa.

PETRA bracht de initiatieven en expertise van vertalersorganisaties en literaire vertalers samen, zowel op nationaal als op Europees vlak: vertalers- en auteursorganisaties, literaire organisaties en netwerken, beleidsorganen, uitgeverijen en organisaties die zich bezighouden met onderwijs en auteursrechten. 

Doelstellingen

  • de literaire vertaling en literaire vertalers in Europa promoten en ondersteunen
  • gegevens verzamelen om de situatie van de literaire vertaling en literaire vertalers in Europe beter te leren kennen
  • op basis van deze gegevens concrete maatregelen voorstellen om de situatie te verbeteren
  • een Europees forum voor de literaire vertaling voorbereiden: een forum voor reflectie, communicatie, actie en uitwisseling van expertise
  • de literaire vertaling aan een breder publiek voorstellen als een boeiende, avontuurlijke activiteit en een veeleisend artistiek proces.
     

Lees meer op www.petra2011.eu

 

PETRA was een initiatief van literatuurhuis Passa Porta (Brussel) en werd georganiseerd in nauwe samenwerking met het Polish Book Institute (Krakau), het Literarisches Colloquium Berlin, de Slovak Literary Translators Association (Bratislava) en Transeuropéennes (Parijs).
PETRA mocht rekenen op de expertise en actieve inbreng van organisaties uit meer dan 30 landen. Tien van hen waren geassocieerde partner: CEATL (Conseil européen des associations de traducteurs littéraires), Het beschrijf, ELV (Expertisecentrum Literair Vertalen), Vlaams Fonds voor de Letteren, Nederlands Letterenfonds, CETL (Centre européen de traduction littéraire), Robert Bosch Stiftung, S. Fischer Stiftung, HALMA , de Gulbenkian Stichting en de Vertalerschool van Toledo. De Europese waarde van PETRA werd erkend door de EU. Het EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) nam PETRA op in haar Cultuurprogramma.